حيوانات در صنعت سرگرمی و نمايش‏

آشنایی با انواع حیواناتی که در برنامه‏ هاى تفريحى و نمايشى‏ مورد استفاده قرار می گیرند.

 روش ‏هاى حمایت از حيوانات‏ مورد استفاده در تفریح و نمایش

بخش سوم جنبش حمايت از حيوانات روش‏ هاى مختلفى را براى بهبود وضع اسفناك حيوانات مورد استفاده در تفریحات، و…

» بیشتر بخوانید

 پرسش و پاسخ درباره باغ وحش

بخش چهارم حیوانات در صنعت سرگرمی و نمایش     آيا باغ‏ وحش‏ ها چيزى بيش از نوعى سرگرمى نیستند؟ آيا…

» بیشتر بخوانید

حیوانات در صنعت سرگرمی و نمایش

فصل پنجم کتاب راهنمای «انجمن جهانی حمایت از حیوانات»  به حیوانات در صنعت سرگرمی و نمایش اختصاص دارد که در…

» بیشتر بخوانید

 قانونگذارى برای استفاده از حیوانات در حوزه تفریح و سرگرمی

بخش دوم حیوانات در صنعت سرگرمی و نمایش  ‏  بعضى از كشورها براى حمايت از حيواناتى كه در تفريح و…

» بیشتر بخوانید
دکمه بازگشت به بالا