گوناگون

بيانيۀ جهانی حقوق حيوانات

مقدمه

با توجه به اینکه مفهوم زندگی یکی است و کلیۀ موجودات زنده یک منشأ مشترک داشته و همۀ آنها در سیر تکامل گونه ها تنوع یافته اند؛
ـ با توجه به اینکه کلیۀ موجودات زنده دارای حقوق طبيعی هستند و همۀ حيواناتی که دارای سيستم عصبی می باشند، از حقوق خاصی برخوردارند؛

ـ با توجه به اینکه نقض قوانين و حتی یک بی توجهی ساده به اين حقوق طبيعی، باعث آسیب رسانی جدی به طبيعت می شود و آدميان را به سمت ارتکاب انواع خشونت ها نسبت به حيوانات سوق می دهد؛

ـ با توجه به اینکه همزيستی گونه ها، به معنای برسمیت شناختن حقوق سایر گونه های حیوانی، توسط انسان می باشد؛

ـ و با توجه به اینکه احترام گذاشتن انسان به حیوانات، از احترام گذاشتن انسان ها به همدیگر جداناشدنی است؛

بدین وسیله اعلام می گردد که:

 ماده 1

تمامی حیوانات برای زندگی در یک چارچوب بیولوژیکی متعادل، حقوق یکسان دارند. این برابری حقوق، تنوع گونه ها و افراد را تحت الشعاع قرار نمی دهد.

 ماده 2

به حق زندگی تمامی حیوانات باید احترام گذاشته شود.

ماده 3

الف)  هیچ حیوانی نباید در معرض رفتار بد یا اعمال بی رحمانه قرار گیرد.

ب)  اگر کشتن حیوانی ضروری باشد این عمل باید آنی، بدون درد و ترس حیوان صورت گیرد.

ج)  باید با جسد حیوان برخورد مناسب صورت گیرد.

ماده 4

الف)  حیوانات وحشی حق دارند در محیط طبیعی خود، آزادانه زندگی و تولید مثل نمایند.

ب)  محرومیت طولانی مدت از این آزادی، شکار و صید به منظور تفریح و همچنین استفاده از حیوانات وحشی برای مقاصد غیر ضروری، مغایر با این حقوق اساسی است.

ماده 5

الف)  هر حیوانی که به انسان وابسته است باید به شایستگی نگهداری و مراقبت گردد.

ب)  این حیوانات تحت هیچ شرایطی نباید رها شوند یا به دلایل غیرقابل توجیه کشته شوند.

ج)  هر گونه پرورش و استفاده از حیوانات باید متناسب با فیزیولوژی و رفتار خاص آن گونه باشد.

د)  در نمایشگاه ها، نمایش ها و فیلم هایی که از حیوانات استفاده می گردد، باید منزلت آنها محترم شمرده شود و هیچ گونه خشونتی در کار نباشد.

ماده 6

الف)  هرگونه آزمایش زجرآور برروی حیوانات چه بصورت جسمی و چه روحی، تجاوز به حقوق حیوانات محسوب می گردد.

ب)  روش های جایگزین باید توسعه یافته و بطور منظم اجرا شوند.

ماده 7

هرگونه عمل غیر ضروری که باعث مرگ حیوانی گردد، یا هرگونه تصمیمی که منجربه این عمل شود، جنایت علیه زندگی تلقی می گردد.

 ماده 8

الف)  هر عملی که بقای گونه های حیوانات وحشی را به خطر بیندازد و یا هر تصمیمی که منتهی به این امر گردد، به مثابه کشتار دسته جمعی، و به عبارت دیگر جنایت علیه گونه های حیوانی تلقی می گردد.

ب)  کشتار حیوانات وحشی، آلوده کردن و نابودی زیستگاه هایشان قتل عام محسوب می گردد.

ماده 9

الف)  وضعیت قانونی خاص حیوانات و حقوق آنان، باید توسط قانون به رسمیت شناخته شود.

ب)  برای حفاظت و ایمنی حیوانات، می بایست نمایندگانی در سطح سازمان های دولتی وجود داشته باشند.

 ماده 10

مدیران مدارس و مراکز آموزشی باید اطمینان حاصل کنند: شهروندان از همان دوران طفولیت حیوانات را مورد ملاحظه و درک و احترام قرار می دهند. 


بیانیۀ جهانی حقوق حیوانات رسما در تاریخ 15 اکتبر 1978 در مقر یونسکو، شهر پاریس اعلام گردید. مفاد اين بیانیه توسط اتحادیۀ بین المللی حقوق حیوانات در سال 1989 مورد تجدید نظر قرار گرفت و در سال 1990 به رئیس مجمع عمومی یونسکو تسلیم گردید و در همان سال منتشر شد.

بیشتر نشان بده

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین مطالعه کنید
بستن
دکمه بازگشت به بالا