گوناگون

عقیم سازی کلنی گربه های خیابانی


گربه‌های بی‌ سرپناه را نباید در داخل خانه نگه داشت و یا در پناهگاه جا داد. گربه‌هایی‌ که دست آموز و اهلی نشده‌اند به خوبی‌ از خودشان در طبیعت مراقبت می کنند و فقط از طرف ما به کمی کمک نیاز دارند.

کشتن گربه‌ها راه درستی‌ برای کم کردن جمعیت آنها نیست. این کار نه تنها پر خرج و همیشگی‌ است، بلکه ظالمانه نیز می باشد. چون گربه‌ها به دلیل وجود غذا و سرپناه جایی‌ را برای زندگی‌ انتخاب می کنند و اگر آنها را از بین ببریم گربه‌های باقیمانده با تولید مثل سعی‌ می کنند کمبود جمعیت گروه را جبران کنند و یا گربه‌های جدید به داخل گروه نقل مکان می کنند.

تنها راه منطقی‌ برای کم کردن جمعیت گربه ها: گرفتن، عقیم کردن، و رها سازی در محل سابق است. برای اجرای چنین پروژه‌ای باید:

 • تا مدتی‌ به گربه‌ها سر ساعت معین و در مکان مشخص غذا بدهید.
 • چند روز قبل از گرفتن، تله‌ها را در آن مکان قرار دهید. در تله‌ها را باز بگذارید و تکه‌ای غذا داخل تله، جلوی در قرار دهید.
 • هر روز غذا را کمی‌ عقب تر بگذارید به طوری که روز چهارم یا پنجم غذا کاملاً در انتهای تله قرار بگیرد.
 • ۲۴ ساعت برنامه غذا دهی‌ را تعطیل کنید.
 • تعداد گربه‌هایی‌ را که باید عمل شوند، در نظر بگیرید و با چند دامپزشک قرار بگذارید.
 • در روز تعیین شده تله‌ها را در محل مورد نظر بگذارید. کف آنها روزنامه پهن کنید.
 • غذایی‌ که در نظر می گیرید می بایست غذای پر عطر و بویی مثل کنسرو ساردین باشد که باید آن را در انتهای تله قرار دهید.
 • از دور تله‌ها را زیر نظر بگیرید.
 • هر گربه‌ای که به تله می‌افتد، روی آن تله را با ملافه بپوشانید و به جای ساکتی منتقل کنید تا با سر و صدای او سایر گربه‌ها فرار نکنند.
 • بهتر است گربه ها هر چه زودتر عمل شوند اما اگر مجبور شدید تا صبح روز بعد نگهشان دارید، با احتیاط به آنها کمی‌ آب و غذا بدهید و دقت کنید زیرشان خشک باشد.
 • هرگز بیشتر از ۲۴ ساعت آنها را در تله نگه ندارید.
 • از دامپزشک خود خواهش کنید از نخ‌های جذب شونده استفاده کند.
 • پس از عمل حدود ۱۲ ساعت یا تا زمانی‌ که خوب به هوش بیایند صبر کنید و سپس آنها را دقیقاً در محلی که به تله انداخته بودید آزاد کنید.
 • بعضی‌ از گربه‌ها 3ـ2 روز خودشان را مخفی‌ می کنند. نگران نشوید.
 • مثل قبل کار غذا دادن در ساعت و محل معین را ادامه دهید و گربه‌ها را زیر نظر بگیرید.
 • اگر دیدید گربه‌ای حالش مساعد نیست و نیاز به دکتر دارد، مجدداً او را بگیرید و به دکتر نشان بدهید.
 • در همۀ مراحل، اول مراقب سلامتی خودتان باشید و هرگز سعی‌ نکنید گربه‌ای را هر قدر هم که دوست داشتنی و آرام به نظر می رسد، بغل کنید و بدون احتیاط و دستکش توی تله بگذارید یا از آن خارج کنید.
 • نوک گوش چپ گربه‌های عقیم شده باید موقعی که در حال بیهوشی هستند، قطع شود تا معلوم باشد که عقیم شده اند.
 • گربه‌ها به شکل کلنی زندگی‌ می کنند وعقیم سازی آنها تنها در صورتی‌ فایده دارد که تمام اعضای یک کلنی عقیم شوند.
بیشتر نشان بده

مطالب مرتبط

دکمه بازگشت به بالا